Spannende momenten toen Nederland Diponegoro in de val lokte.


Perjalanan Diponegoro Diponegoro op weg naar de ontmoetingsplek in Magelang Magelang, 28 maart 1830.
Foto: KITLV

De uitnodiging van Nederland aanvaardend voor een informele bespreking, werd Diponegoro toch gevangen genomen. De Java defaultMapIcon oorlog eindigde ook.

Door: Aryono. Geplaatst: 28 maart 2015. Vertaald Pieter.

Zondag 28 maart 1830, een dag na het einde van het vasten feest. De stemming in Magelang is nog feestelijk. Die ook werd vergroot door de komst van de aanvoerder van de Java oorlog, Diponegoro, in Magelang om aan de uitnodiging te voldoen van Hendrik Merkus Baron De Kock, bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten in de Java oorlog. Diponegoro omgeven door zijn volgelingen uit Metesih defaultMapIcon ging naar de ontmoetingsplek voor het huis van de resident van Kedu defaultMapIcon.

Drie dagen daarvoor, gaf De Kock in het geheim een opdracht aan twee senior officieren van de infanterie, Louis du Perron en A.V. Miechels, eenheden paraat te hebben wanneer Diponegoro aankomt.

Zodat, volgens historicus Peter Carey, eenheden paraat stonden in hun kazerne en de paarden van de cavalerie gezadeld waren, waardoor op het eerste commando kon worden uitgerukt en alle strijdkrachten onmiddellijk bij elkaar konden komen met volledige bewapening.

De Kock werd ter zijde gestaan door de resident van Kedu Valck, luitenant-kolonel Roest (een officier van de Kock), majoor F.V.H.A. de Steurs en als vertaler voor het Javaans, kapitein J.J. Roefs. Terwijl Diponegoro ter zijde werd gestaan door zijn drie zonen, een godsdienst adviseur, twee hofdienaren en zijn bevelhebber Basah Mertanegara.

"Het is beter dat meneer niet de moeite weer neemt terug te gaan naar Metesih, blijf maar hier samen met mij," zei de Kock aan het begin van het gesprek.

"Waarom krijg ik niet de toestemming om terug te gaan? Wat moet ik hier doen? Ik ben slechts gekomen voor een informeel overleg, zoals zoveel mensen op Java aan het einde van het vasten," antwoordde Diponegoro, zoals werd opgetekend door Peter Carey in Raden Saleh: Anak Belanda, Mooi Indië dan nasionalisme.

De Kock was van begin af serieus. "Ik kan je arresteren opdat het probleem van nu snel is geëindigd".

De stemming begon te veranderen. Alle aanwezigen waren gespannen. "Is er een probleem generaal? Inderdaad ik voel geen problemen, ik koester ook geen haat tegen wie dan ook," antwoordde Diponegoro.

Mertanegara onderbrak opdat het politieke probleem een andere keer zou worden opgelost.

"Niet! Afhangend van de prins of hij het eens is of niet, kan ik het politieke probleem ook vandaag afdoen!" sneed de Kock met een verheven toon.

"He generaal, jij bent heel slecht. Haastig beëindigen en geen besprekingen tijdens de vastenmaand. Je hart is bedorven, als je weet dat ik je twee afgevaardigden (Clerens en Basah) niet kan laten gaan naar Bagelen defaultMapIcon, " reageerde Diponegoro.

Diponegoro verklaarde vervolgens dat hij geen andere wensen meer had anders dan als hoofd van het Islamitisch geloof op Java te worden erkend en de titel van sultan. Maar de Kock verzocht Roest om du Perron opdracht te geven de troepen gereed te maken.

"Als dit de situatie is, is dit een kenmerk van je misdadigheid. Ik ben niet bang te sterven! Nu resteert er niets anders meer dan te worden gedood. Ik ben niet van plan me terug te trekken," zei Diponegoro.

De Kock hoorde Diponegoro geschokt aan. Zijn gezicht was verslagen. "Natuurlijk mijnheer, ik ben niet van plan u te vermoorden. Maar niet al uw wensen kunnen hier worden nagekomen," antwoordde hij zachtjes.

Diponegoro beheerste zich snel. "Nadat Diponegoro bij zichzelf had overlegd of hij zijn kris moest trekken om generaal de Kock te doden hij uiteindelijk voelde dat dat niet gepast was voor iemand van het kraton van Yogya defaultMapIcon en zich zou vernederen door te keer te gaan als een woesteling waarop hij zich maar aan zijn lot over gaf," schrijft Peter Carey in zijn werk over die geschiedenis.

Diponegoro benaderde ook een aantal van zijn volgelingen. Allen onderwierpen zich. Hij nam vervolgens een kopje thee, dronk het, waarna zij zich verplaatsten naar buiten. De koets voor het huis van de resident was al in gereedheid gebracht om Diponegoro naar zijn verbanningsoord te brengen.


Van de website flogoHistoria.gif http://historia.id/
Detik-detik saat Belanda menjebak Diponegoro